1px dark gradient

Міжнародне морське право

Міжнародні морські перевезення та доставка з Китаю морем здійснюються відповідно до загальноприйнятих норм і правил з обов’язковим супроводом процесу транспортування перевізними документами. Правове регулювання грунтується на трьох конвенціях, найдавніша з яких датується ще 1924 роком (Гаазькі Правила). Складність полягає в тому, що кожна сторона може в підборі нормативної документації покладатися на якусь із конвенцій. В силу цього і так достатньо непросте щодо відповідності вимог, які додатково базуються на місцевому законодавстві, морське право ще більше ускладнюється. Міжнародне морське право має свій глосарій, що складається з вузькоспеціалізованих понять і термінів.

Терміни міжнародного морського права викладені англійською мовою і з ними розібратися порівняно нескладно. Наприклад, така абревіатура як “все включено” виглядає ALL IN (All Inclusive) зрозуміла всім і означає, що ціна перевезення вже містить всі збори і мита, які треба сплачувати в процесі транспортування. Міжнародне морське право містить терміни, кількість яких потребує для повного висвітлення окремої статті. Вмістити їх усі і розібрати кожен детально – занадто великий обсяг інформації, тому розглянемо деякі найважливіші з них:

Carrier – перевізник, той, хто на своєму або взятому в оренду транспорті здійснює перевезення
Consignee – той, хто отримує вантаж
Detention – штрафи за користування контейнера понад встановлену норму
Discharging – вивантаження вантажу
Чартер (Charter) – угода, яку укладають між собою судновласник і замовник перевезення. Вона укладається на певний час або ж на відрізок маршруту від точки А до точки Б конкретним транспортом. У міжнародних морських перевезеннях чартер – найпоширеніший термін, форми якого встановлені транспортними статутами та кодексами.

Термін фрахт має два значення, обидва з них стосуються вантажоперевезень. Це може бути як в значенні самого вантажу, так і плати за перевезення на зафрахтованому судні. На домовлену кількість рейсів морське судно і його екіпаж надають свої послуги про доставку певній особі (клієнту). Такі фрахти не мають фіксованих цін або тарифів – все залежить від конкретних обставин і домовленостей індивідуально під ситуацію і потреби окремого клієнта. Брокери займаються пошуком судів і пропонують замовникам послуг варіанти на вибір. Морський фрахт до порту призначення від відправної точки, таким чином, у кожного буде своїм. Залежати він буде також від роду вантажу і умов його перевезення.

Коносамент – це товаророзпорядчий документ, який перевізник видає його законному власнику в підтвердження прийняття вантажу для транспортування. Міжнародні морські перевезення по коносаменту – початкове призначення цього документа, пізніше він став застосовуватися і в інших типах перевезень. Буває оборотним (може бути проданий або закладений, по ньому ще до прибуття власник може розпоряджатися вантажем,) і необоротним (одержувача вже визначено остаточно). За типом одержувача розрізняють іменні, ордерні і представницькі коносаменти. Тип перевезення також визначає коносамент – лінійний або фрахтовий. Якщо немає приміток до вантажу – це чистий, якщо є дефекти упаковки або виявлені розбіжності в кількості – нечистий коносамент. Схема перевезення також впливає на тип коносаменту – прямий (від порту до порту) або наскрізний (при перевантаженні, коли море – лише частина модального маршруту).

Міжнародні морські перевезення здійснюються відповідно до договору, який укладається між вантажовідправником і одержувачем. Саме в ньому прописуються умови Інкотерм і всі ключові моменти транспортування, частину з яких ми розглянули вище. Окремо слід сказати і про те, що морське пакування також має значення – воно повинно відповідати всім нормам перевезення морем. Посилене дно забезпечить безпеку вантажу при перевантаженнях, герметичність збереже від проникнення вологи на борту судна, а також від протікання пошкодженого сусіднього товару (якщо його упаковка не забезпечить збереження). Важливо і надійне кріплення на самому борту.